Tallinn | Tartu | Pärnu | Kuressaare

Kas PUR vaht on jätkusuutlik soojustusmaterjal?

by NoobiDoobiDoo

Tõenäoliselt oleks võrdlemisi raske leida kedagi, kes ei nõustuks, et viimase aastakümne üks vaieldamatuid ‘trenditeemasid’ on olnud jätkusuutlikkus. Sõltumata tööstusharust, on suurt tähelepanu pööratud sellele, kuidas saaksime kasutusel olevad protsessid, tooted jms muuta loodussõbralikumaks, oma üldise lähenemise rohelisemaks ja seeläbi meie poolt jäetavat ökoloogilist jalajälge vähendada. Nimetatud trenditeema ei ole loomulikult ka ehitusvaldkonda ja selle mõjusid keskkonnale puutumata jätnud. 

Seekord uurime lähemalt, millist mõju avaldab PUR vaht loodusele ja kas tegemist on keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku soojustusmaterjaliga. 

Polüuretaanvahu mõju loodusele

Polüuretaanvahu näol on tegemist polümeer ainega, mis saadakse kahe vedela kemikaali, isotsüanaadi ja polüooli ja selle lisandite ja katalüsaatorite, segamisel. Mõlemad kemikaalid tekivad toornafta destilleerimisel. 1937 aastal Dr. Otto Bayeri poolt leiutatud polüuretaanid võivad olla jäigad või painduvad, seda sõltuvalt kasutatud kemikaalidest ja tootmisprotsessist. Polüuretaanidel on teadupoolest laialdaselt kasutusalasid, sh soojustamisel, mööbli- ja rõivatööstuses, meditsiiniliste implantaatide puhul, elektroonikas jpm. Nagu enamike materjalide puhul, nii on ka polüuretaanidel keskkonna mõistes nii positiivseid kui negatiivseid mõjusid. Siiski võib julgelt öelda, et hulgalised positiivsed tegurid kaaluvad vähese negatiivse suurelt üle. 

Kas PUR vahu toomine tekitab kasvuhoonegaase?

Jah, ei saa salata, et polüuretaani tootmise käigus vabaneb CO2 heitgaase, samuti, nagu iga alternatiivse soojustusmaterjali või tarbekauba toomise käigus. Et aga ükskõik millise toote mõju loodusele hinnata, tuleb analüüsida selle ökoloogilist jalajälge kogu toote kasutusaja jooksul.

Selle vastupidavuse ja elutsükli seisukohalt on PUR vahul suurepärane energia tasakaal. Kui kodu soojustamiseks PUR vahtu kasutada, aitab see näiteks oma eluaja jooksul kuni 70 protsenti rohkem energiat säästa, kui kõnealuse PUR vahu toomiseks vaja oli. 

Nagu oma viimases artiklis mainisime, iseloomustab PUR vahtu väga hea energia tasakaal. Kui lähtuda keskmise elamu elutsüklist ja sellest, kui palju PUR vahtu kulub maja soojustamiseks, võib öelda, et PUR vahuga tehtud soojustus võib oma eluajal aidata säästa ligikaudu 104 korda rohkem energiat, kui selle tootmiseks vaja oli.

Seetõttu võib julgelt öelda, et kuigi PUR vahu toomine eraldiseisvana ei ole tingimata loodussõbralik protsess, kaalub PUR vahuga saavutatud energiasääst negatiivse mõju suurelt üle. 

Kas polüuretaan on keskkonnasõbralik materjal?

Isolatsioonisüsteemid aitavad hoonetes energiakadu vähendada või parem juhul lausa vältida. See omakorda võimaldab ehitistes suurendada energiasäästu ja energiatõhusust. 

Just seetõttu on nad ehituse ja renoveerimise valdkonnas laialdast edu saavutanud, kuna inimesed on oma ökoloogilisest jalajäljest järjest teadlikumad ja annavad endast parima, et nn passiivmajade või väga vähest energiat vajavate elamute kaudu seda vähendada. Et PUR vahtu kulub elamu soojustamiseks võrreldes alternatiivsete soojustusmaterjalidega oluliselt vähem ja see aitab iga kodu energiatõhusust märkimisväärselt tõsta, on PUR vahtu kasutades võimalik saavutada kuni 85% kokkuhoidu energia pealt, võrreldes muude materjalidega. 

Lisaks ei saa üle ega ümber PUR vahu vastupidavusest. Nagu varemgi maininud oleme, on väga väike tõenäosus, et professionaalide käe all PUR vahuga paigaldatud soojustus elamu eluajal väljavahetamist vaja. See omakorda aitab taaskord energia ja ressursside pealt kokku hoida. Pealegi saab PUR vahu puhul mainida ka väiksemaid transpordikulusid, kuna tegemist on kergema materjaliga, kui teised soojustusmaterjalid. 

Kas PUR vahtu saab taaskasutada?

Nii polüuretaan kui PUR vaht on taaskasutatavad ja tegelikult saadakse polüuretaanijäätmete keemilise ringlussevõtuga uut toorainet, et uuesti polüuretaani toota.Jäätmed jahvatatakse peeneks ja neid töödeldakse lisaainete ja tselluloosiga. Saadud tulemust võib kasutada puitu asendavate soojustuspaneelide või profiilide valmistamisel, muuta polüuretaantoodete pakkematerjaliks ning lisada mördi, kipsi ja muudele sarnastele kihtidele.

Polüuretaanjäätmed, mida ei saa taaskasutada või taasringlusesse võtta, leiavad kasutust põletusahjudes energia saamiseks ja elektri tootmiseks. See on võimalik tänu nende väga kõrgele energiasisaldusele. 

Ei saa ka mainimat ajätta, et polüuretaane on võimalik valmistada teistest taaskasutatavatest materjalidest. Heaks näiteks on merest kogutud plastiku kasutamine soojustusmaterjali valmistamiseks. 

Nagu eeltoodust nähtub, on PUR vahu puhul tegemist äärmiselt loodussõbraliku ja jätkusuutliku soojustusmaterjaliga, mis aitab kodu omanikel oluliselt oma ökoloogilist jalajälge vähendada ja samal ajal küttekulude pealt kokku hoida.

Varasemad postitused