Tallinn | Tartu | Pärnu | Kuressaare

Termograafia

Mis on termograafia?

Termograafia ehk soojuspildistamise käigus tehakse erinevatest objektidest infrapunakaamerate ehk termoviisorite abil termopilte. Sisuliselt kujutab see endast hoone ja sellega kaasnevate objektide detailset pinnatemperatuuride määramist.

Termopiltide tegemise eesmärgiks on soojalekete tuvastamine ning akende, seinte, hoone välispiirete ja erinevate liitekohtade soojapidavuse kontrollimine.

Termograafia läbi viimine on abiks ehitiste küttekohtade a –kaablite asukohtade määramisel ning konstruktsioonisiseste külmasildade avastamisel. Termoviisoriga tehtud piltidel on erineva pinnatemperatuuriga alad ja objektid kujutatud erinevate värvidega, mis muudab analüüsi läbi viimise lihtsamaks.

  1. Termograafiast lühidalt
  2. • Leia soojuspidavust kahjustavaid vead
  3. • Paranda vead soojusisolatsioonis
  4. • Väldi kulukat seinakonstruktsioonide avamist või laussoojustamist
  5. • Hoia kokku edaspidiste kütte- ja energiakulude pealt
  6. Hind alates 125€+ KM
kuidas pur vahu abil külmasildadest lahti saada

Milles seisneb termograafia vajalikkus?

Termograafia teostamine on vajalik, et saada ülevaade hoone soojustehnilisest olukorras ja tuvastada alad, kus soojuspidavust parandada on vaja. Termograafia aitab avastada nii soojuslekkeid kui ka ebaloomulikult sooje kohti. Termograafia on üks parimaid moodusi, et leida üles soojusdefektsed kohad hones, neid detailsemalt uurida ja vead parandada.

Lisaks soojuspidavusele saab termograafia abil ka niiskuskahjustusi tuvastada ning puitkonstruktsioonide puhul isegi majavammi olemasolu ja asukoha paika panna.

Nagu mainitud, on termokaamera abil võimalik tuvastada ka ehitise konstruktsioonis paiknevad külmasillad ning õhulekked. Lisaks on termoviisorit kasutades võimalik teostada hoone elektrikilpide ülevaatust.

Kus termograafiat kasutatakse?

Termograafia on vajalik mitmetes valdkondades, kuna aitab leida lahendusi energia kokkuhoiu suurendamiseks ning seeläbi küttekulude ja muude energiaga seotud kulude vähendamiseks.

Termopildistamist võib seetõttu kasutada lugematutel aladel, kuid põhilistena võib välja tuua järgmised rakendusalad:

Mis on termograafia teostamise eelised?

Üks peamisi põhjusi, miks tellida oma hoone jaoks termograafia läbi viimine on loomulikult kütte- ja energiakuude pealt kokku hoidmine. Kuni hoone soojuspidavust kahjustavaid vigu ei ole avastatud, ei saa neid ka parandada.

Paraku kaasneb mittekvaliteetse soojuspidavuse, vigase isolatsiooni ja niiskuskahjustustega enamasti vägagi kopsakas küttearve. Termograafia aitab sellised defektid kiirelt ja lihtsalt tuvastada ning annab detailse ülevaate hoone üldisest soojustehnilisest olukorras. Tänu sellele on võimalik olemasolevad puudused kõrvaldada ja pikas perspektiivis kütte- ja energiakulusid oluliselt vähendada.

Termograafiline pildistamine on kordades lihtsam ja soodsam protsess, kui seinakonstrukstioonide avamine võI hoone laussoojustamine, teadmata, kas selleks üldse vajadust on. Samal ajal on termograafia oma olemuselt ka oluliselt täpsem ja adekvaatsem protsess kui alternatiivsed aja- ja energiakulukad võimalused.
Kui läbiviidud termograafia tulemuste põhjal tehtud parandustööd on lõpuni viidud, on võimalik teostatud tööde kvaliteeti taas termograafia puhul lihtsasti ja kiiresti hinnata, kulutamata aega, et potentsiaalseid defekte aja pikku avastada.

PUR vahu abil külmasildade vältimine

Kui läbiviidud termograafia tulemuste põhjal tehtud parandustööd on lõpuni viidud, on võimalik teostatud tööde kvaliteeti taas termograafia puhul lihtsasti ja kiiresti hinnata, kulutamata aega, et potentsiaalseid defekte aja pikku avastada.

Eriti oluliseks peame termopildistamist nii endale valmiskujul kodu soetamisel kui ise maja ehitamisel. Vaatamata sellele, kui kaunis hoone välispidiselt paistab, on südamerahu huvides oluline teada, et soetatud kodu ka tõepoolest kvaliteetselt ehitatud ja soojustatud on. Termograafiline ülevaatus annab kinnisvara soetajale kindlustune, et ostetav hoone ei oma peidetud defekte, mille parandamine hiljem omanikule väga kulukaks võib minna.

Kõige parem aeg mõõtmiste läbi viimiseks on kütteperioodil. Olulisim tegur hoonete termograafia teostamisel on sise- ja välistemperatuuride erinevus, seega tasub täpseimate mõõtmistulemuste saamiseks ajastada termopildistamine kütteperioodile.

Millal peaksid valima termograafia meie kaudu?

Väljaõppinud ja kogenud meeskond
Omame pikaajalist kogemust termograafia läbi viimisel ning oleme tuntud oma täpsuse poolest

Kvaliteetsed vahendid
Kasutame termograafia teostamiseks vaid parimaid termoviisoreid

100% rahulolevad kliendid
Kvaliteetsed vahendid + kvaliteetne analüüs ja töö = 100% meelerahu

Klientide tagasiside

Tagame, et kõik meie kliendid oleksid tehtud tööga 100% rahul. Loe mõningaid näiteid meie rahulolevatest klientidest allpool.