Tallinn | Tartu | Pärnu | Kuressaare

Kas PUR vaht on tuleohutu soojustusmaterjal?

by NoobiDoobiDoo

Erinevad polüuretaan tooted on osa meie igapäevaelust. Siiski on paljudel küsimusi PUR vahuga tehtud soojustuse ja selle tuleohutuse osas. Meie PUR vahuga seotud müütide artiklites mainisime põgusalt ka PUR vahu ja tuleohu omavahelist seost. Seekord räägime veidi lähemalt, kuidas PUR vaht tule korral käitub ja mida peaksid PUR vahu tuleohust teadma. 

Kuidas PUR vaht tule korral käitub?

Polüuretaanide abil valmistatud soojustusmaterjalide lai valik ei vasta kõigest kehtivatele energiatõhususe eeskirjadele, vaid on täielikus kooskõlas ka Euroopa tulepüsivus standarditega. Kes soovib detailsemat infot, siis polüuretaanist tooted kuuluvad Euroklassi kvalifikatsioonis F ja B-s1, d0 vahele. 

Hiljuti viidi Euroopa Tööhõiveameti ja PU Europe’i poolt läbi uurimus, mis keskendus mineraalkiuga (materjal A1 reitinguga) ja polüuretaansüsteemiga (materjal B-s1 reitinguga, D0) soojustatud katusel tekkinud tulekahju tegelikke tingimuste uurimisele. Uurimuse tulemusel selgus, et just polüuretaanist konstruktsioonisüsteem suutis Broofi testi (t2) edukalt läbida. Lisaks selgus, et vaatamata euroklassi klassifikatsioonile, ei takistanud mineraalkiud tule levikut, samas kui polüuretaansüsteem suutis jääda alla nõutud piiri, vältides nii tule edasi levimist kui aidates kaasa selle väljasuremisele.

Polüuretaanaurude mürgisusest

Polüuretaan on oma olemuselt orgaanilise päritoluga ja seetõttu põlev. Kui tegemist on olnud konkreetselt tulekahjuga, on polüuretaani põlemisel tekkivate aurude koostis sisuliselt sarnane enamike muude igapäevaselt kasutatavate orgaaniliste toodetega, nagu puit või puuvill.

Enamikel juhtudel kasutatakse ehitiste struktuuri kaitsmiseks suuremate tule kahjustuste eest selliseid materjale nagu betoon, krohv, mört ja telliskivid, mis tihti ka PUR vaht soojustust ümbritsevad. 

Kui tuli saavutab sellised mõõtmed, et sedasorti kaitse enam ehitise struktuuri väärikust kaitsa ei suuda, on polüuretaanidel siiski oma pluss. PUR vaht ei sula ega tilgu nagu teised plastid, kuid kokkupuutel leekidega, selle pind karboniseerub ja kaitseb soojustuse südamikku, säilitades seeläbi teatud perioodiks struktuuri stabiilsuse.

Millist rolli mängib PUR vaht tule allikana?

Mõnikord levivad jutud, et tulekahju on alguse saanud PUR vahust, mida on hoone soojustamisel kasutatud, kuid see pole kohe kindlasti tõsi.

Nagu mainitud, on PUR vahul eripära, mis garanteerib, et kokkupuutel leegiga vahu pind karboniseerub, mitte ei sula. Nii on soojustuse keskosa kaitstud, mis aitab tagada, et elamu struktuur jääb tule korral vähemalt mõneks ajaks stabiilseks. Just seetõttu ei saa PUR vahuga tehtud soojustus kunagi tulekahju põhjuseks olla.

Tasub ka mainida, et enamik tulekahjudest ei tulene mitte tööstusüksuste või majade soojustamisel kasutatud materjalidest, vaid eelkõige nendesse süsteemidesse kogunenud jäätmete halvast käitlemisest või siis inimlikest eksimustest.

Mida teada PUR vahu tuleohutusest?

PUR vahuga tehtud hoone soojustus aitab kaasa hoone ja selle elanike tuleohutusele. Erinevad katsed, mis on läbi viidud PUR vahuga tehtud soojustuse vastupidavuse kontrollimiseks, on selgelt PUR vahu toksilisuse või kergesti süttivusega seotud väärad müüdid ümber lükanud. 

Lisaks on PUR vahu tuleohutust testitud paljude ehitustööstuse protsesside erinevatel sammudel. 

Võib ka kinnitada, et kui võrrelda PUR vahu ja mineraalvilla soojustuse reaktsiooni tule korral, siis nende kahe tuletundlikkuses erinevusi leitud ei ole. Selle põhjal võib kindlalt väita, et PUR vahu kasutamine hoone soojustamiseks on nii tule leviku kui muudelt seisukohtadelt ohutu ja tõhus lahendus. 

Varasemad postitused