Tallinn | Tartu | Pärnu | Kuressaare

Tööohutus ja nõuded objektile

Töö parimaks sujumiseks, palun järgi meie soovitusi ja juhiseid.

  • PUR-paigalduse autole on vaja tagada hea ligipääs objektile ning parkimine töö teostuse ajaks.
  • Auto kaal 3,5t, parkimise gabariidid min 2,5×6,5m
  • Paigaldustehnika autol nõuab minimaalselt 3x16A elektrivarustust, peakaitse min 16C Pur vaht paigaldatakse 45m pikkuse vooliku abil, milles jookseb kokku 3 kaablit, paigaldaja kasutab turvavarustust, mis teeb liikumise kohmakaks. Palume sellega arvestada!

 

Nõuded objektile:

  • Objekt peab olema PURi töö ajaks sedavõrd koristatud muudest ehitusjäätmetest ja materjalidest, et paigaldustööd oleks võimalik segamatult teostada, arvestades tööohutusreeglitega.
  • Kõik kõrvalpinnad peavad vahu paigalduse ajaks olema kinni kaetud. Pur vahu paigalduse ajal on samades ruumides kaitsevarustuseta viibimine keelatud!
  • PUR paigalduse ajal tekkivad gaasid on tervisele kahjulikud. Peale paigaldust tuleb siseruume 24 h ventileerida. Paigaldatud Pur vaht on tervisele ohutu, kui ruumid on 24h jooksul korralikult ventileeritud ja õhutatud.
 • Peale paigaldust lõikame vahu ja koristame objekti lõikamisel tekkinud PUR vahu jääkidest.
  NB! Ka liigse vahu lõikamise ajal objektil viibimine on tervisele kahjulik.