Tallinn | Tartu | Pärnu | Kuressaare

Pinnase tõstmine

põrandate tõstmine, vundamendi tõstmine ja stabiliseerimine

Ecopur tuleb appi ära vajunud pinnaste parandamisel ehk põrandate tõstmisel, vundamentide tõstmisel ja aluspindade stabiliseerimisel.

 1. Väldi kaevamis- ja lammutustöid
 2. • Ei vaja rasketehnikat
 3. • Süstimiseks vajalikud avad ainult 10-12mm laiad
 4. Parim lahendus ilma konstruktsioone avamata
 5. • Töö tehakse kiiresti, ilma et sinu elu- või äritegevust häiriks
 1. Aitame aluspindade tõstmisel või stabiliseerimisel:
 2. • maja või muu hoone betoonpõrand,
 3. • vundament,
 4. • betoonist kõnnitee,
 5. • asfalttee,
 6. • ruumide põrandad,
 7. • jpm...

Mida pinnase tõstmine endast kujutab?

Pinnase tõstmise näol on tegu geopolümeeri süstimisega pinnasesse selle kandevõime suurendamiseks. Selleks süstitakse geopolümeeri läbi varasemalt puuritud 10-12mm laiuste aukude geoloogilise analüüsiga määratud sügavustesse.

Geopolümeer on aine, mis voolab ja vajub hõlpsalt tühimikesse ja pragudesse pinnase massi all ning paisudes tihendab ümbritseva pinnase, parandades pinnase kandevõimet. Tänu geoloogilisele analüüsile määratakse kindlaks täpsed kohad kuhu ja kui suures koguses geopolümeeri süstida, et pinnasele avaldatav surve oleks kontrollitud.

Nii on võimalik taastada pinnase varasem olukord ehk jätkata geopolümeeri süstimist seni, kuni pind on loodis.

Geopolümeer reageerib kiiresti, paisudes jäigaks, stabiilseks ja veekindlaks geomaterjaliks, mis garanteerib vastupidavuse ning püsivuse aastateks.

Kuidas saada aru, et vajad pinnase tõstmist?

Selgeks indikaatoriks pinnase ära vajumisest on praod põrandas või põranda ja liistu vahele tekkinud vahedes. Sellised märgid viitavad nihedele või liikumisele konstruktsioonis, mis on enamasti põhjustatud pinnase vajumisest.

Nimetatud märkide eiramisel või nendega tegelemise edasilükkamisel ei ole mõtet, sest enamasti süvenevad sellised probleemid aja jooksul veelgi ning lisaks pragudele põrandates võivad praod hakata tekkima ka seinale. Kui probleeme liialt kaua ignoreerida, siis võib konstuktsioon saada püsivaid kahjustusi, mida pinnase tõstmisega enam lahendada võimalik ei ole.

Kindlasti ei ole soovitatav probleemi lahendada pinnasele lisa segukihti valades, sest see suurendab pinnasele rõhuvat kaalu ning seeläbi kiireneb vajumine veelgi ning probleemid süvenevad.

Miks valida just geopolümeer pinnase tõstmisel/stabiliseerimisel?

Eelised traditsiooniliste meetodite ees:

 1. Kiirus - traditsiooniliste pinnase stabiliseerimise meetodite puhul tuleb kogu mööbel välja kolida, põrandad üles võtta ja uuesti valada ning paratamatult kaasneb sellega märgatavalt suurem ajakulu kui geopolümeerida süstimisel.
 2. Kulud- traditsiooniliste meetodite puhul tuleb põrandad üles võtta ning uuesti valada, muutes eluaseme protsessi läbiviimise ajaks elukõlbmatuks ning elanikele tuleb selleks ajaks uus peatuspaik leida. Kuna traditsiooniline pinnase stabiliseerimine kujutab endast pinnasele lisasegu valamist, siis muutub sellega ka põrandapind paksemaks, mis omakorda suurendab küttekulusid. Geopolümeeride süstimisel saab jätkata elu- või äritegevusega kohe peale tööde teostamist ning kuna geopolümeer täidab aluspinnast, siis peatub töö tulemusena ka pinnase vajumine.
 3. Kestvus ja stabiilsus - kui traditsiooniliste meetodite korral lisatakse pinnasele segukihti juurde, siis suureneb sellega ka pinnasele mõjuv raskus ning pinnase vajumise probleem ei kao, vaid võib aja jooksul veelgi intensiivsemaks muutuda.
  Geopolümeeride süstimisel sellist probleemi ei kaasne, sest geopolümeer muutub pinnase osaks, tihendades seda ning parandades sellega pinnase kandevõimet.

Missuguste aluspindade tõstmise ja stabiliseerimisega abi pakume?

house

Betoonpõrand

foundation (1)

Vundament

brick-wall

Betoonist kõnnitee

diamond

Asfalttee

Kui otsid põrandate tõstmise teenusepakkujat

Siis vali Ecopur

Klientide tagasiside

Tagame, et kõik meie kliendid oleksid tehtud tööga 100% rahul. Loe mõningaid näiteid meie rahulolevatest klientidest allpool.