Tallinn | Tartu | Pärnu | Kuressaare

Miks on kortermaja välisseintes õhuvahe soojustamine oluline?

by NoobiDoobiDoo

On paratamatu, et ühel hetkel vajavad ka kõige kvaliteetsema ehitustiimi (tollasel ajal küll brigaadid) käe all valminud kortermajad renoveerimist. Hetkel on siinkohal juttu eelkõige Nõukogude ajal rajatud elamutest, mis oma olemuselt, tänapäeva nõudeid ja energia hinda arvestades, sisuliselt soojustamata on.

Üks põhilisi tunnuseid, mille alusel selle ajastu kortermajad võib ära tunda, on maja välisseintesse jäetud õhuvahed. Kui põrandate, katuse ja fassaadi soojustamine torkab ilmselt kõigile pähe, on vanade kortermajade renoveerimise käigus äärmiselt oluline just nende õhuvahedega tegeleda. Nende tähelepanuta jätmine annab endast aja jooksul nii kõrgemate küttearvete kui ehitise konstruktsiooni kehvema vastupidavuse näol valusalt märku.

Seekord räägime lähemalt, miks on majade seintes asuvate õhuvahe soojustamine väga tähtis ja mida tuleb sedasorti töö teostamise käigus silmas pidada.

Õhuvahedega kaasnevad probleemid

Kui aastakümneid tagasi kortermaju rajati, jäeti välisseinte vahele tühi ruum, nn õhuvahe, arusaamal, et maja peab “hingata” saama.

Selliste, Nõukaaegsete kortermajade õhuvahe suurus on enamasti ligikaudu 25-100 millimeetrit ja nende soojustamata jätmine tähendab, et korterite soojapidavus ja elamismugavus on kordades madalamad, kui nad olla võiksid.

Välisseintes teatav õhuvahe laius ja kõrgus loob olukorra, kus välisseintes tekib tuuletõmbus ja kuna maapinna ehk sokli piirkonnas on valdavalt madalam temperatuur, kui 1-2m kõrgemal, siis tekib seinte vahel konvektsioon.

kortermajade õhuvahede soojustamine

Õhuvahe soojustamine on aga millegipärast paljudel kortermajadel siiani tegemata. Väga tavaline praktika erinevate kortermajade puhul on olnud jätta õhuvahe soojustamata/täitmata ning vaid lisada peale soojustust, mis aga aja möödudes vajub või liigub paigast ära ning hoone konstruktsioonides hakkab õhk jälle liikuma. Selline praktika nullib ära igasuguse pealmise soojustuse, mida kasutatud on ning hoone küttearved hakkavad aja jooksul kasvama.

Kortermaja õhuvahe soojustamine = parem soojapidavus

Selleks, et olemasolevat soojustust maksimaalselt ära kasutada, on hea lahendus täita õhuvahed PUR vahuga. Sellega lõpeb välisõhu liikumine konstruktsioonis ning see omakorda tähendab, et varem paigaldatud soojustus hakkab lõpuks toimima ja hoone sisemine temperatuur tõuseb ehk maja muutub soojapidavamaks.

Maja parem soojapidavus võrdub jällegi küttearvete vähendamisega, sest soovitud sisetemperatuuri saavutamine nõuab vähem energiat.

Tagamaks, et pärast kortermaja renoveerimist on ka õhuvahe soojustamise mure lahendatud, tuleb soojustamiseks lisaks õigele soojustusmaterjalile ka õige protsess ja professionaalne meeskond valida. Siinkohal ei ole kindlasti tegu ettevõtmisega, millega igaüks ise hakkama saaks.

kortermaja õhuvahe soojustamine

Kuidas PUR vahu abil seintes olevaid õhuvahesid soojustada?

PUR vaht on ideaalne soojustusmaterjal nii pritsitava kui ka süstitava vahuna, kui juttu tuleb vanade kortermajade renoveerimisest. Lisaks sellele, et see sobib kasutamiseks pea kõigil pindadel ja maja osades, tagades samas kvaliteetse ja vastupidava tulemuse, saab süstitava PUR vahtu edukalt ka välisseintes olevate õhuvahede soojustamiseks kasutada.

Mis puudutab vanaaegsete kortermajade õhuvahede soojustamist, siis siin sobib hästi süstitav Avatud pooridega PUR vaht.

Süstitava PUR vahu komponendid segatakse kokku kohapeal ja saadud segu süstitakse spetsiaalse aparaadi abil seintesse. Süstimisteenuse pluss on see, et soojustatavat konstruktsiooni ei ole soojustamiseks vaja avada. Selle asemel puuritakse soojustatava elemendi (antud juhul seinte) sisse 10mm avad tihedusega 0.5-1m, mille kaudu kokku segatud soojustusmaterjal seintesse süstitakse.

Vedelal kujul mitmetest punktidest seina süstitud vaht täidab lõpuks paisudes kogu õhuvahe, tagades nii seinte kvaliteetse ja efektiivse sooja- ja tuulepidavuse. Kogu protsess on äärmiselt kiire, sest vaht paisub ja saavutab oma lõpliku tulemuse juba 15 sekundiga.

Eelnevast peaks üsna selgelt nähtuma, et vanade kortermajade soojustamiseks tuleb kindlasti palgata professionaalne ja väljaõppinud soojustus meeskond. PUR vahu süstimine nõuab parima tulemuse saavutamiseks laiapõhjalisi teadmisi ja oskusi. Meie meeskond Ecopuris saab sellega abiks olla.

Varasemad postitused