Tallinn | Tartu | Pärnu | Kuressaare

Kuidas PUR vahu abil külmasildadest lahti saada?

by NoobiDoobiDoo

Sõltumata sellest, kas kodu asub külmas ja põhjamaises kliimas või on ennast päikselisematel aladel sisse seatud, ühed suurimad väljakutsed iga kodu soojustamisel kipuvad olema külmasillad. Ehkki külmasillad toovad endaga mitmeid probleeme kaasa, ei ole tegelikkuses tegemist sugugi ületamatu takistusega. Seekord uurime lähemalt, millega on külmasildade näol üldse tegemist ja kuidas PUR vahu abil ebameeldivast probleemist võitu saada.

Mis on külmasillad?

Külmasilla näol on tegu hoone tarindi (tasapinnaline ala nt sein, lagi jms) osaga, mille soojusjuhtivus on võrreldes ümbritsevate pindadega lokaalselt suurem. Külmasildu võivad põhjustada nii geomeetrilised väljakutsed kui eripärad ehituskonstruktsioonis. Külmasilla kaudu pääseb soojus siseruumidest välja ja põhjustab seetõttu temperatuuri langemist toas. See omakorda toob paratamatult kaasa küttekulude suurenemise. 

Lisaks ülemäärastele küttekuludele kaasneb külmasildadega ka tervisele ohtlik seente ja hallituse probleem, kuna sildade läheduses on temperatuur oluliselt madalam ja enamasti esinevad niiskemad olud. 

Kuidas külmasillad üles leida?

Oleme varasemalt veidi termograafiast rääkinud. Ka külmasildade tuvastamisel on termograafia sinu parim abimees. Üks efektiivsemaid viise külmasildade leidmiseks on termokaamera abil piltide tegemine ning piltide abil selliste kohtade lokeerimine, kus temperatuur varieerub. Sinine värv esindab külmi alasid, soojad kohad on punasega märgitud ja kuumad alad pindadel on märgitud valgega. Külmasillad asuvad valgetel alades, kuna nendes kohtades on välistemperatuur kõrgem. 

kuidas pur vahu abil külmasildadest lahti saada
Eramaja termograafiline pilt külmasildade leidmiseks

Millist tüüpi külmasildu on olemas?

Külmasillad jagunevad kaheks tüübiks – nn punktsillad ja lineaarsed e geomeetrilised. Punktsillad esinevad vahede, pragude või aukudena katuses või seinas. Nende puhul läbib soojust juhtiv element (nt ankurduspolt, toru vms) isolatsioonikihi, põhjustades seeläbi soojuskao, mis ei ole küll enamasti väga suureks murekohaks. 

Geomeetriliste külmasildade poolt tekitatud soojuskadu on aga oluliselt suurem väljakutse. Selliste külmasildade puhul seisneb probleem selles, et soojust kiirgav pind on soojusenergiat neelavast alast suurem. Sedasorti külmasillad põhjustavad vägagi arvestatavat soojuskadu ja toovad kaasa suurenenud küttearved.

Geomeetrilised külmasillad on leitavad kogu maja ulatuses alates ustest ja akendest, seina nurkadest ja laest ja lõpetades fassaadis, keldris ja vundamendis paiknevate külmasildadega. Selle probleemile tuleb kiiresti reageerida, kuna viimased külmasillad on nii elanikele kui maja struktuurile kahjulikud.

Miks on külmasildadega vaja kiiresti tegeleda?

Nagu mainitud, kaasneb külmasildadega lisaks ebameeldivale ja kulukale soojuskaole veel rida muid probleeme. Üks peamisi murekohti on külmasildade kaudu seintesse pääsev niiskus. Kui madal temperatuur veel niiskete oludega kombineerida, tekib suurepärane keskkond seente ja hallituse kasvuks ja levikuks. Selline situatsioon on kogu maja elanike tervisele kahjulik ja vajab kiiret tähelepanu. 

Kui hoone ei ole kogu ulatuses korralikult soojustatud, mõjutavad külmasillad ka ümbritsevaid piirdetarindi alasid, muutes kogu maja konstruktsiooni seeläbi vähem soojust pidavaks. Siin on tegemist aga surnud ringiga, kuna mida rohkem soojustatud alades on kompromiteeritud, seda suuremaks kogu hoone soojuskadu ja küttearved lähevad. 

PUR vahu abil külmasildade vältimine
Kortermaja termograafiline pilt külmasildade leidmiseks

Kuidas külmasildade probleem lahendada?

Parim viis külmasildade probleemi lahendamiseks on loomulikult nende ennetamine. Valides maja soojustamisel õige materjali, on võimalik külmasildade tekkimist edukalt vältida. Siinkohal on vaieldamatult parimaks valikuks PUR vaht. Tänu oma esialgsele vedelale olekule pääseb PUR vaht ka kõige väiksematesse pragudesse ja avaustesse ning täidab need paisudes täielikult. 

PUR vahu abil on võimalik täita kõik maja osad, millega kõige suurem soojuskao risk kaasneb. Soojustada tuleb nii akende, uste kui rõdude ümbrus, loomulikult lisaks ka maja seinad, katus ja vundament. 

Kui soovid, et sinu maja oleks korralikult, kvaliteetselt ja pikaajaliselt soojustatud, soovitame valida soojustamiseks professionaalne PUR vahu paigaldaja.

Varasemad postitused